آمار کلی

کد ملی: 129214XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لعل رضوان زاهدان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/02 تا کنون
احیای صنعت فولاد فتح اصفهان بازرس علی البدل فعال 1396/06/16 تا کنون
نگین زاینده رود بازرس اصلی فعال 1393/06/25 تا کنون