آمار کلی

کد ملی: 052021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر ونداد توانا عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/24 تا کنون