آمار کلی

کد ملی: 241054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهورا بهمنش آپاتیه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون