آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مرکز مشهد بازرس اصلی فعال 1387/06/21 تا کنون