آمار کلی

کد ملی: 298001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی تاسیساتی حرارتی برودتی نوین گستر قمادین بازرس علی البدل فعال 1398/02/01 تا کنون