آمار کلی

کد ملی: 216188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین مصالح گستر کاسپین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/04 تا کنون
شرکت نساجی وارش سواد کوه مازند مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/08/09 تا کنون