آمار کلی

کد ملی: 006946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیتا رویان گستران رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/23 تا کنون
رهپویان صنعت پرشین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/15 تا کنون