آمار کلی

کد ملی: 526940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درب وپنجره سازان دزفول و حومه منشی هییت مدیره فعال 1398/06/29 تا کنون