آمار کلی

کد ملی: 492008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیلای تجارت آراز منطقه آزاد ماکو رئیس هیئت مدیره فعال 1399/02/13 تا کنون
تدبیر ترنم منطقه آزاد ماکو مدیرعامل فعال 1397/10/12 تا کنون