آمار کلی

کد ملی: 413309XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید قالب وقطعات پلاستیکی پارمیداد بروجرد عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/10 تا کنون