آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نه هزار و ششصد و شصت و نه پلاستیک سهند شهرستان چاراویماق مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون