آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای شهرستان اصفهان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1395/05/18 تا 1395/10/18