آمار کلی

کد ملی: 386035XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا سازه الوند فراز عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/16 تا کنون
استحکام ساخت سعیدیه عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/03 تا کنون