آمار کلی

کد ملی: 193076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمرد زاد اندیمشک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/05 تا کنون