آمار کلی

کد ملی: 181133

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی آرین ساحل هرمز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/06/25 تا کنون