آمار کلی

کد ملی: 006940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانا طب ابزار دیبا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/10/06 تا کنون
کارسان دانا سیستم نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/12/09 تا کنون