آمار کلی

کد ملی: 376012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات گردشگری و سیاحتی کرد ژوان سقز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/29 تا کنون