آمار کلی

کد ملی: 245177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامداران قیر و کارزین عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1389/11/17 تا کنون