آمار کلی

کد ملی: 006473XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی ستاره سبز سلامت رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/01 تا کنون