آمار کلی

کد ملی: 362152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انبوه سازان لاری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/07 تا کنون
طاق پوش گستر نیمروز عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/11 تا کنون