آمار کلی

کد ملی: 006541XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بازرگانی هوا گستر تابان عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/08 تا کنون
کاخ سازه ساعد عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/25 تا کنون