آمار کلی

کد ملی: 128913XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاد مهراز گردون بازرس علی البدل فعال 1395/01/08 تا کنون