آمار کلی

کد ملی: 127154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن کاران رابین بنیان بارمان مدیرعامل فعال 1396/02/16 تا کنون