آمار کلی

کد ملی: 259108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رزبافت گیل یاران بازرس علی البدل فعال 1396/02/17 تا کنون