آمار کلی

کد ملی: 497982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پوشاک امانی گلستان اق قلا مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1398/11/14 تا کنون