آمار کلی

کد ملی: 006240XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع سوبا سر ارتباطات بازرس علی البدل فعال 1392/03/19 تا کنون
توسعه اندیشه افزار پاسارگاد بازرس اصلی فعال 1389/12/22 تا کنون