اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4662

شناسه ملی: 10360061301

تاریخ ثبت: 1392/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/15

آدرس: 1 3 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند خیابان مطهری روبروی اداره دخانیات

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

شرکت فوق در تاریخ 15/02/1392 شماره ثبت 4662 و شناسه ملی 103600XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 15/02/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریتی و صنعتی به مدیران، سازمان ها، نهادها، صنایع، شرکت ها و مراکز آموزشی و کسب و کارها و اشخاص برگزاری سمینار ها و دوره های مدیریتی اخذ نمایندگی و یا عضو در موسسات، سازمان ها و انجمن های فعال در زمینه های مشاوره مدیریت و صنعت و موسسات ارایه دهنده استانداردهای مدیریتی و صنعتی و همکاری و اجرای پروژه های مربوط به اخذ استانداردهای کیفیتی، مدیریتی یا صنعتی انجام پروژه های تحقیقاتی و نوآورانه در حوزه مدیریت و تلاش برای افزایش بهره وری و بهبود جایگاه کسب و کارهای محلی، منطقه ای و ملی با تاکید محصولات استراتژیک با هدف توسعه و اعتلای اقتصادی کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند خیابان مطهری روبروی اداره دخانیات پلاک 59 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2798/863901 مورخ 02/12/1391 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مهدی ثقفی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سید علیرضا محمدزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای احسان شاهسوند هراتی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای احسان شاهسوند هراتی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای احسان شاهسوند هراتی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. . 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سید علی بنی هاشمی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مرتضی عباس پور به عنوان بازرس علی البدل ش 268070XXXX113402XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی