اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 514305

شناسه ملی: 14007021871

تاریخ ثبت: 1396/06/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: جدید استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ، بخش مرکزی ، شهر اردبیل ، ملاهادی ، کوچه شهیدمحمدصادق افضلی فرد ، خیابان شیخ صفی ، پلاک 0 ، پاساژ بازاربزرگ شاه اسماعیل خطایی ، طبقه اول ، واحد 23 ،

کد پستی: 5614766645

تاریخ تاسیس: 1396/06/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/06:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *: محمدرضا چنگیزی اردهانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (داخل شرکا) مسعود حدادی به سمت رییس هییت مدیره (داخل شرکا) حمید حدادی به سمت نایب رییس هییت مدیره (داخل شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند و انتخاب شدگان با امضا ذیل صورتجلسه اعلام قبولی می نمایند. * همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مسعود حدادی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود* *مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اردبیل از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر اردبیل، ملاهادی، کوچه شهیدمحمدصادق افضلی فرد، خیابان شیخ صفی، پلاک 0 ، پاساژ بازاربزرگ شاه اسماعیل خطایی، طبقه اول، واحد 23 ، کدپستی: 561476XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد* ش 980418XXXX44569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محمدرضا چنگیزی اردهانی با کد ملی 008271XXXX و مسعود حدادی با کد ملی 005469XXXX و حمید حدادی با کد ملی 146158XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند* ش 980418XXXX89214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به اردبیل شهر اردبیل-پیر شمس الدین-کوچه شهید آیت اله مدنی 3 -خیابان پاسداران-پلاک 280 -طبقه همکف به کدپستی 561371XXXX تغییر یافت و تحت شماره 13563 در این اداره به ثبت رسید در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش 960807XXXX11493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به اردبیل شهر اردبیل ـ پیر شمس الدین ـ کوچه شهید آیت اله مدنی 3 ـ خیابان پاسداران ـ پلاک 280 ـ طبقه همکف به کدپستی 561371XXXX تغییر یافت.در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. پ 960704XXXX20590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/06:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود پروتیین الماس کاسپین در تاریخ 06/06/1396 به شماره ثبت 514305 به شناسه ملی 140070XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات دام زنده، فراورده های خام دامی (دام، طیور، شیلات و خاویار)، انواع خوراک دام، محصولات کشاورزی، دام و طیور و محصولات دریای (اعم از آزاد و پرورشی). ارایه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی و دام پروری و شیلات (مواد غذایی و تجهیزات تولیدی، دارویی و پرورشی). تولید محصولات دامی، کشاورزی، خاویار و شیلات. عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی، طیور، شیلات در بازار داخل. ارایه خدمات به کشاورزان، دامداران و دام پروران و شیلات همچنین تامین محصول برای بازار داخلی (واردات) و خارجی (صادرات) اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ترخیص کلیه کالاهای مجاز از کلیه گمرکات داخلی و خارجی. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تولید داخل و خارج جزو فعالیت شرکت خواهد بود. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ هفت تیر ـ خیابان سلیمان خاطر ـ کوچه نظامی ـ پلاک 25 ـ طبقه سوم ـ واحد 10 ـ کدپستی 157563XXXX سرمایه شرکت: 3000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: مسعود حدادی به شماره ملی 005469XXXX دارنده 1800000 ریال سهم الشرکه محمدرضا چنگیزی اردهانی به شماره ملی 008271XXXX دارنده 450000 ریال سهم الشرکه حمید حدادی به شماره ملی 146158XXXX دارنده 750000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مسعود حدادی به شماره ملی 005469XXXX و به سمت رییس هییت مدیره محمد رضا چنگیزی اردهانی به شماره ملی 008271XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره حمید حدادی به شماره ملی 146158XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مسعود حدادی همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960606XXXX62415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی