اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1593

شناسه ملی: 14007655180

تاریخ ثبت: 1397/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش مرکزی دهستان قوچان عتیق روستا یزدان آبادسفلی کوچه آبادی کوچه مسجد پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 9473181859

تاریخ تاسیس: 1397/03/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/27:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/27:

تاسیس شرکت تعاونی روستایی گوهر آرا اترک درتاریخ 27/03/1397 به شماره ثبت 1593 به شناسه ملی 140076XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:به استناد مجوز 2111 مورخ 19/03/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قوچان تراش سنگهای قیمتی ونمیه قیمتی وصادرات وواردات آن، پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قوچان عتیق ـ روستا یزدان آبادسفلی ـ کوچه آبادی ـ کوچه مسجد ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 947318XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 3500000 ریال می باشد. که به 35 سهم 100000 ریالی منقسم گردیده است.که برابر گواهی 86311265 مورخ 03/03/97 بانک ملی شعبه قوچان مبلغ 3500000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای حسن رحمتی به شماره ملی 087140XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای مجید زمردی یزدان آباد به شماره ملی 087316XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال خانم زهرا رحمتی به شماره ملی 092006XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم فهیمه رحمتی به شماره ملی 092178XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مهدی رحمتی به شماره ملی 092342XXXX به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال طاهره ولی دخت محمودی به شماره ملی 087140XXXX به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن کفایتی شغل ابادبه شماره ملی 087068XXXX به سمت بازرس یا بازرسان تعاونی و حسین رحمتی به شماره ملی 094565XXXX به سمت بازرس یا بازرسان علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت ) حسن رحمتی (رییس هییت مدیره )ویا ـ ـ ـ ـ به اتفاق آقای / خانم مهدی رحمتی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل )و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم مهدی رحمتی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل )(با ذکر سمت ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 970327XXXX44917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی