اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 419612

شناسه ملی: 10320711780

تاریخ ثبت: 1390/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بزرگراه محمدعلی جناح ورودی کرج 15 متری دوم سازمان آب ساختمان مریم

تاریخ تاسیس: 1390/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/09:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/9/1390 تحت شماره 419612 و شناسه ملی 103207XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/9/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام امور و خدماتی در زمینه صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خدمات و اجرایی در زمینه امور سرمایه گذاری امور صادرات و واردات و امور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی خرید و فروش و خدمات پس از فروش انواع کالا و خدمات اخذ و اعطا نمایندگی داخل و خارج کشور در زمینه کلیه امور و خدمات صادرات و واردات انواع کالا ـ عقد قرارداد با شرکت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک های سراسر کشور و در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکت های فرعی و اقماری در کلیه امور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه محمدعلی جناح ـ ورودی کرج ـ 15 متری دوم سازمان آب ـ ساختمان مریم ـ پلاک 10 ـ واحد 1 ـ کدپستی 148165XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به دو هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 63404289 مورخ 1/9/1390 نزد بانک ملت شعبه هجرت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم زهرا کفایتی به شماره ملی 007188XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم لیلا یزدی به شماره ملی 432290XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای فرهاد حاجی گل به شماره ملی 005754XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای فرهاد حاجی گل به شماره ملی 005754XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و افتتاح حساب نزد بانکهای دولتی و خصوصی سراسر کشور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مجید نسیم سبحان به شماره ملی 006954XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم الهه کرملی به شماره ملی 007867XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی