اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11883

شناسه ملی: 14004639520

تاریخ ثبت: 1393/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: اردبیل خیابان بعثت نرسیده به میدان ایثار شهرک غلامین خیابان غلامین کوچه پونه 1 پلاک 123

کد پستی: 5619881657

تاریخ تاسیس: 1393/10/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/10/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نام شرکت از برقرار سازان مداوم ارتباط رسان ایرانیان سپهر به کوشا طرح موج رسان تغییر یافته در نتیجه ماده یک اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. ش 950206XXXX00680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/03:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود برقرار سازان مداوم ارتباط رسان ایرانیان سپهر درتاریخ 03/10/1393 به شماره ثبت 11883 به شناسه ملی 140046XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و نصب وراه اندازی ونگهداری کلیه تجهیزات مخابراتی، صنعتی و مکانیکی وتاسیساتی، کار های ساختمانی وراه وباند ونیرو،شرکت در مزایده ها و مناقصه ها ـ اخذ تسهیلات وضمانتنامه های بانکی،پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ خیابان بعثت نرسیده به میدان ایثار شهرک غلامین خیابان غلامین کوچه پونه 1 پلاک 123 کدپستی: 561988XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اسامی شرکاومیزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد. آقای مجتبی عابد پیراقوم دارنده 700000 ریال سهم الشرکه وخانم پریسا رشتبری کلخوران دارنده 300000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی عابد پیراقوم به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی 146768XXXX وخانم پریسا رشتبری کلخوران به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 664002XXXX برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار وبانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها ونامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل ویا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 931003XXXX98704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی