اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 298460

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/01:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/3/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به روغنهای سنتی اکسیر افشره تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 22/3/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/3/1386 تحت شماره 298460 دراین اداره به ثبت رسیده ودر تاریخ 1/3/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره، نظارت فنی در زمینه های تولید، تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع روغن های سنتی و بکر از دانه ها و گیاهان خوراکی و دارویی و تهیه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تهیه و توزیع لوازم و تجهیزات پزشکی و همچنین تهیه و پخش مواد عذایی و بهداشتی انجام امور بازرگانی مجاز و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز از جمله، مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم وابسته و مرتبط به موضوع، انجام هر گونه خدمات مجاز و وابسته به موضوع شرکت و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت و خدمات مجاز ی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی (داخلی و یا خارجی) اخذ و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار از کلیه موسسات اعتباری و ارزی و بانکها اعم از داخلی و یا خارجی. 2 مرکزاصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران میدان شهدا خ پیروزی خ شیخ الرییس خ دومانلو پ 43/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 سیدحامد موسوی کاوکانی به سمت رییس هییت مدیره، 24 نرجس سادات موسوی کاوکانی به سمت عضو هییت مدیره، 34 طاهره طاهر شاه میرزادی به سمت عضو هییت مدیره، 44 سیدمحمدجعفر موسوی کاوکانی به سمت عضو هییت مدیره، 54 سیدمحمدجعفر موسوی کاوکانی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی