اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 269

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1381/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1381/09/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/09:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق الذکر که در تاریخ 30/9/81 شماره ثبت 269 بثبت رسیده از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ) موضوع شرکت: لوله کشی گاز، آب، شوفاژ اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی 2 ) مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ) مرکز اصلی شرکت: مازندران نکا خیابان علمیه 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که منقسم به تعداد یکصد سهم ده هزار ریالی و با نام بوده که طبق گواهی شماره 2485 مورخه 18/9/81 بانک ملی شعبه مرکزی نکا پرداخت گردید. 5 ) اولین مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت: آقای ابراهیم جاوی به سمت رییس هییت مدیره آقای شعبانعلی جاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا جاوی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای منفرد آقای ابراهیم جاوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ) بازرسان اصلی و علی البدل:: آقای علی توکلی به عنوان بازرس اصلی و احترام مشکاتی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 ) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت آگهی های شرکت تعیین گردیده است. ش 801220XXXX110022XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی