اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/3/83 که طی نامه وارده 45508 - 12/3/83 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: عبدالعباس خالدی مدیرعامل و رییس هییت مدیره- عزیز خالدی نایب رییس- موسی خالدی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هاشم روحی بازرس اصلی-ناجی حیایی اهواز بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: اهواز کوی سید خلف خیابان اروند کوچه آذر پلاک 59 تلفن 3372272 رییس ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی