اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3408

شناسه ملی: 14005660082

تاریخ ثبت: 1395/01/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: منطقه آزاد ماکو بازرگان بلوار امام روبروی اداره هواشناسی طبقه دوم

کد پستی: 5867113167

تاریخ تاسیس: 1395/01/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/11:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که تحت شماره 3408 با شناسه ملی 140056XXXX2 ثبت و در تاریخ 19/12/94 از لحاظ امضا تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تولید و خرید و فروش و پخش کالاهای بهداشتی، آرایشی، شوینده ها، غذایی و آشامیدنی و تزیینی و سلولزی ـ تهیه مواداولیه کالاهای بهداشتی، ترخیص کالا، اخذنمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت هر نوع وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی یا خارجی، بااخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ بلوار امام ـ روبروی اداره هواشناسی ـ طبقه دوم ـ کدپستی 586711XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ 100 . 000 . 000 ریال که تماما پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیران شرکت: 1 ) آقای پیمان چرچیان بشماره ملی 006858XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل 2 )آقای نیما رنگ کار بشماره ملی 045333XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره 3 ) آقای سیروس صدیقیم بشماره ملی 396171XXXX بسمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و درحکم اسناد رسمی و تعهدآور و سایرنامه های اداری باامضا مدیرعامل(پیمان چرچیان) یا عضو هییت مدیره(سیروس صدیقیم) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 ـ اعضا هییت مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچ گونه سو پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارند. 9 ـ اساسنامه شرکت در 24 ماده به تصویب رسید. ش 941222XXXX20797 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی