اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10760384990

تاریخ ثبت: 1390/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/16:

42,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/4/1390 تحت شماره 10992 و شناسه ملی 107603XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود 1 موضوع شرکت: 1 آموزش ، توانمندسازی و بازآموزی دانش آموختگان و دانشجویان برای ورود به فضای کسب و کار 2 زمینه یابی جهت ایجاد اشتغال دانش آموختگان و ارایه مشاوره در زمینه های کارآفرینی اشتغال و کاربردی سازی اختراع و تحقیق 3 شناسایی جذب و انتقال تسهیلات و کمک ها به مخترعین کارآفرینان و پدیدارورندگان طرح های علمی و تحقیقاتی 4 انتقال یافته های علمی به سازمان ها یاموسسات و بنگاههای اقتصادی 5 نیاز سنجی پژوهشی سازمان ها، موسسات، شرکتها، و بنگاه ها و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی 6 تهیه و ارایه طرح های توجیهی کسب و کار 7 سازماندهی دانشجویان ودانش آموختگان در قالب شرکتهای تعاونی تخصصی با هدف ایجاد اشتغال و ورود به فضای کسب و کار 8 ایجاد ارتباط بین سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و بنگاه های اقتصادی و دانش آموختگان مخترعین محققین و نوآوران 9 تامین و ارایه خدمات آزمایشگاهی کارگاهی و نمایشگاهی جهت محققین و مخترعین و مبتکرین 10 شرکت در همایش ها و نشستهای علمی و تخصی در راستای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی 11 ایجاد زمینه های راه اندازی و گسترش تعاونی های مولد اندیشه 12 اجرای امور تصدی سازمانها و موسسات دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشود در ارتباط با اهداف و موضوع فعالیتهای تعاونی تبصره 1 انجام فعالیتهای فوق صرفا در جهت اهداف تعاونی مجاز است تبصره 2 تعاونی می تواند برای تحقق اهداف و انجام فعالیتهای مربوطه اقدامات زیر را حسب مورد به عمل آورد: 1 شرکت در مناقصات بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در راستای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی 2 عقد تفاهم نامه و قراردادبا دانشگاه ها و موسسات آموزشی و سایر سازمانها و موسسات در اجرای موضوع فعالیت تعاونی 3 اخذوام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مطابق قوانین 4 اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی 5 تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری 6 سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه و شرکتها و موسسات تعاونی و غیرتعاونی تبصره 3 در صورتی که برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن میباشد 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان مازنداران شهر ساری خیابان پانزده خرداد خیابان مهدیه خیابان صبا کوی گلها ساختمان نگاره 4 سرمایه شرکت: مبلغ 42000000 ریال منقسم به هفت سهم 6000000 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 14700000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3400/25 مورخ 3/2/1390 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدامینی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای شعبان شتایی جویباری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 خانم روجا امینی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 5 آقای سیدمحمد حجتی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 55 آقای محمدامینی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا محمدامینی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا شعبان شتایی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود اوراق عادی و نامه ها با امضا محمدامینی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرسان اصلی و علی البدل : 1 8 خانم فاطمه کریم پور به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم شمیم امینی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی