اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320491428

تاریخ ثبت: 1389/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهرتهران بلوار دهکده المپیک خ 33 پ 11

کد پستی: 1485876999

تاریخ تاسیس: 1389/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/14:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/15:

شرکت فوق در تاریخ 14/12/1389 تحت شماره 398748 و شناسه ملی 103204XXXX8 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و تولید و پخش گل و گیاهان مثمر و نشا فصلی و درختچه های زینتی طراحی و اجرا و احداث و مشاوره ایجاد و نگهداری فضای سبز خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت خرید و فروش ماشین الات کشاورزی ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد برگزاری و شرکت در کلیه همایشها سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ارایه راهکارها و روشها در جهت بهبود شرکت و هرگونه فعالیت که طبق مقررات قوانین جاری کشور دررابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران بلوار دهکده المپیک خ 33 پ 11 کدپستی: 148587XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای احد عطایی به شماره ملی 005314XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمدنبی ترابی مرصع به شماره ملی 387108XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حبیب خردمند به شماره ملی 004837XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حبیب خردمند به شماره ملی 004837XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی