اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 157

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/08

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و هیئت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 19/12/86 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اساسنامه جدید بتصویب کلیه اعضاء حاضر در جلسه رسید. آقای رمضانعلی حیدری شوکت آبادی بسمت رئیس و رستم سعد الهی بسمت نائب ریست هیئت مدیره و غلام حسن بنا زاده بسمت خزانه دار هیئت مدیره آقایان رمضانعلی باقری و علی اکبر دوست محمدی و طاهر زیارتی و احمد شریعتمداری تهرانی و محسن کلاتی و آقای غلامرضا حاجی پروانه بسمت اعضاء اصلی و آقایان علی اصغر جمعهای و محمد حسین شریفی بسمت اعضاء علیالبدل و حسین طنانی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. عبدالحسین نبوی بسمت بازرس اصلی و علی اکبر شهری بسمت بازرس علیالبدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق الذکر در تاریخ 8/9/84 تحت شماره 157 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران وفق مفاد این اساسنامه با هدف ساخت مسکن مناسب مقاوم و ارزان قیمت از طریق جلب حمایت خیرین فعالیت خواهد نمود و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: سمنان، بلوار معلم، مجتمع اداری، سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که از طرف موسس پرداخت گردیده است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: علی اکبر دوستمحمدی به سمت رییس و مدیر عامل و محمد ابراهیم حمزه ای به سمت نایب رییس و محمد رضا سلامی به عنوان قایم مقام مدیر عامل و منشی و سید جعفر میر صناعی به عنوان خزانه دار و عباس بابا علی به سمت عضو و عباس طالب بیدختی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره با مهر انجمن معتبر می باشد. 6 - آقایان مجید حقیقت و علی اصغر جمعه ای به عنوان بازرسان اصلی و افلاطون حکیمی و مکاییل باقری به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 - شعبه های موسسه دامغان بنشانی میدان امام حسین، جنب نیروگاه برق به مدیریت آقای عباس دانایی فرماندار دامغان، شاهرود به نشانی خ تهران، مقابل دادگستری، بنیاد مسکن شاهرود به مدیریت محمد رضا مشایخ فرماندار شاهرود و گرمسار به نشانی بلوار شهید بهشتی، جنب سینما ابریشم به مدیریت محمد طاهری فرماندار گرمسار سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی