اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 254082

شناسه ملی: 10102944880

تاریخ ثبت: 1384/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 1964914514

آدرس: تصفیه به استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، الهیه ، بلوار آفریقا ، خیابان بیدار ، پلاک 11 ، طبقه همکف ، واحد غربی --

تاریخ تاسیس: 1384/06/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/23:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/13:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/12:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل تصفیه به استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، الهیه ، بلوار آفریقا ، خیابان بیدار ، پلاک 11 ، طبقه همکف ، واحد غربی – کدپستی: 196491XXXX تغییر یافت. پ 980401XXXX56564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/90 شرکت مذکور منحل اعلام و حسن زعفری به کد ملی 221897XXXX و داروین اوکیان آر به کد ملی 004077XXXX به سمت مدیران تصفیه و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ دکتر مفتح خ ورزنده پلاک 8 واحد 1 کدپستی 157175491 می باشد. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/7/90 پروین نیوی و آنی خورشیدزاده هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/4 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به شرکت با مسیولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 26 ماده و 1 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال می باشد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح زیر میباشد: حسن زعفری به کد ملی 221897XXXX دارای مبلغ 000/000/2 ریال سهم الشرکه داروین اوکیان آر به کد ملی 004077XXXX دارای مبلغ 000/000/2 ریال سهم الشرکه و پروین نیوی به کد ملی 004358XXXX دارای مبلغ 000/000/3 ریال سهم الشرکه و آنی خورشید زاده به کد ملی 000408XXXX9 دارای مبلغ 000/000/3 ریال سهم الشرکه و حسن زعفری و داروین آوکیان آر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند داروین اوکیان آر به سمت رییس هییت مدیره و حسن زعفری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/5/89 واصل گردید: محمدحسین عباسی ازندریانی به سمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ نوحی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آنی خورشیدزاده به سمت رییس هییت مدیره، حسن زعفری به سمت نایب رییس هییت مدیره، پروین نیوی به سمت مدیر عامل و دادوین آوکیان به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل یا عضو هییت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 25/2/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. آقای محمدحسین عباسی ازندریانی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه رنجبری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آنی خورشیدزاده به سمت رییس هییت مدیره و حسن زعفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و پروین نبوی به سمت مدیرعامل و داروین اوکیان آر بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل یا عضو هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها اداری با امضا هر یک از اعضا منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 12/5/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. آقای محمدحسین عباسی ازندریانی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه رنجبری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان و خانم ها آنی خورشید زاده به سمت رییس هییت مدیره و حسن زعفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و پروین نبوی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و داروین آوکیان آر به سمت عضو هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل یا عضو هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 12/6/84 تحت شماره 254082 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/6/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار از بانکهای داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان مفتح جنوبی ـ خیابان ورزنده ـ پلاک 6 ـ واحد یک. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 10 سهم 000/000/1 ریالی با نام که مبلغ 000/000/10 ریال آن طی گواهی شماره 4219/101 مورخه 7/6/84 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: خانم آنی خورشیدزاده بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای حسن زعفرنی بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم پروین نیوی بسمت مدیرعامل ـ آقای داروین آوکیان آر بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل یا عضو هییت مدیره هریک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای هریک از اعضا منفرداًَ همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین عباسی ارزندریانی به سمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشنگ نوحی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی