اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15162

شناسه ملی: 14007587876

تاریخ ثبت: 1397/02/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین مینودر خیابان فرعی سرافراز کوچه سرافراز پلاک 22 طبقه سوم

تاریخ تاسیس: 1397/02/25

کد پستی: 3471915185

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/25:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آریانا سپنتا پخش قزوین در تاریخ 25/02/1397 به شماره ثبت 15162 به شناسه ملی 140075XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات شرکت های دولتی و غیردولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ مینودر ـ خیابان فرعی سرافراز ـ کوچه سرافراز ـ پلاک 22 ـ طبقه سوم ـ کدپستی 347191XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میلاد مرادی به شماره ملی 431090XXXX دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقای حسین مرادی به شماره ملی 580975XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای میلاد مرادی به شماره ملی 431090XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین مرادی به شماره ملی 580975XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ولایت قزوین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970225XXXX35408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی