اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3026

شناسه ملی: 14003939660

تاریخ ثبت: 1392/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/12/18

کد پستی: 5443113180

آدرس: منطقه آزاد ارس شجاع جنب بهزیستی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/18:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/12/92 شماره ثبت 3026 و شناسه ملی 140039XXXX0 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به غیر از خودروهای سبک و سنگین پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس شجاع جنب بهزیستی کدپستی 544311XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 میزان سرمایه شرکت: 000/000/10 (ده میلیون) ریال تماما نقدی. 5 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 غلامرضا امین موید دارنده مبلغ پنج میلیون ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه 2 بهزاد افغانی اصل دارنده مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال معادل بیست و پنج درصد سهم الشرکه 3 محمد تقی علی اکبری مهین دارنده مبلغ دو میلیون پانصد هزار ریال معادل بیست و پنج درصد سهم الشرکه می باشد. 6 مدیران شرکت: غلامرضا امین موید به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره بهزاد افغانی اصل به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد تقی علی اکبری مهین به سمت عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. 11 روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX119891XXXX سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی