اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/26:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آذر نام تبریز ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/8/82 تحت شماره 14904 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/8/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات تنظیفی، سرویس دهی و طبخ غذا و خدمات جانبی ساختمان از قبیل رنگ آمیزی و دکوراسیون منزل- کارخانجات، گچ بری و گچ کاری- تعبیه درب و پنجره- آسفالت ریزی پشت بام نماکاری، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: تبریز خیابان منتظری چهارراه فدک کوی اشرفی جنب تولیدی جوراب بافی کاج 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یکمیلیون ریال منقسم بیکصد سهم ده هزار ریالی، سی و پنج درصد واریز و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان حسین رحیم زاده جوقانی متفقاً ب عضو رییس هییت مدیره و مدیر عامل و یحیی رحیم زاده به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و احمد محمدزاده داداشی به عنوان عضو هییت مدیره و اعضا اصلی هییت مدیره شرکت بمدت دو سال منصوب گردیده اند، کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان رحیم چوبدار با سمنج به عنوان بازرس اصلی و علی نورانی حاج عبدل به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی