اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3270

شناسه ملی: 10195003225

تاریخ ثبت: 1390/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/19:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/7/1390 تحت شماره 3270 و شناسه ملی 101950XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/7/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به اجرا ـ ساخت ساختمانها و سازه های فلزی و بتونی ـ پل سازی و تسطیح اراضی ـ دیوارکشی ـ محوطه سازی ـ خاکبرداری ـ جدول کاری ـ پیاده روسازی ـ راه سازی ـ کانال های انتقال آب ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها وفق مقررات مربوطه. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر شهریار اندیشه فاز سه پشت پمپ بنزین مجتمع تجاری گلستان طبقه سوم واحد 9 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم طیبه نجاری کاوکانی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای علی اصغر عزیزی ماهرویان بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای امیرحمزه عزیزی ماهرویان بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم راحله نجاری کاوکانی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ خانم معصومه عزیزی ماهرویان بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای امیرحمزه عزیزی ماهرویان بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته چک قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی