اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 396039

شناسه ملی: 10320470939

تاریخ ثبت: 1389/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/11/19

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران افسریه بین 15 متری اول و دوم ک 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/11/1389 تحت شماره 396039 و شناسه ملی 103204XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه ایجاد و برپایی بازار روز بازار و نمایشگاههای فصلی موقت و دایم و نگهداری فنی از موارد فوق در سراسر کشور خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مورد نیاز شرکت عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران افسریه بین 15 متری اول و دوم ک 12 پ 244 ط زیر همکف ـ کدپستی 178574XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد عطایی روز بهانی به شماره ملی 557968XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم اکرم حسینی روزبهانی به شماره ملی 557910XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد عطایی روزبهانی به شماره ملی 557968XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی