اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 61288

شناسه ملی: 14006724932

تاریخ ثبت: 1396/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9367151877

آدرس: خراسان رضوی مشهد مرکزی درز آب روستا سعیداباد کوچه ابادی طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/02/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم اعظم بهشتیان مقدم به شماره ملی 522967XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بهشتیان مقدم به شماره ملی 522963XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ ولی پردل ماریان به کد ملی 094153XXXX ـ ریحانه خورسند به کد ملی 092222XXXX ـ یحیی قاسمی به کد ملی 094245XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 980226XXXX46843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ولی پردل ماریان به کد ملی 094153XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ ریحانه خورسند به کد ملی 092222XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ یحیی قاسمی به کد ملی 094245XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره ( ولی پردل ماریان) و مدیرعامل ( یحیی قاسمی ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980226XXXX54832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نام شرکت به " جاودان صنعت شهر رضوان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960228XXXX44665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا صنعت شهر رضوان درتاریخ 04/02/1396 به شماره ثبت 61288 به شناسه ملی 140067XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی , ساخت و اجرای لوازم ورزشی , پارکی , بازی کودکان , کفپوش ,فنس , تابلو ومجموعه های پلی اتیلن -تعمیر و نگهداری تجهیزات پارکی –رفت وروب - سرایداری-بازیافت و تبدیل مواد-انجام نظافت مکانهای اداری و مسکونی و نگهداری فضای سبز-خرید و فروش دستگاههای نظافتی و تایپ و تکثیر-سنگ سابی-ایزوگام-ارایه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی-احداث و نگهداری تاسیسات(آب،برق،گاز)کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی-تجارت کلیه کالاهای مجاز-فعالیت در زمینه تجارت زمینی،هوایی،ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم-تخریب ساختمان و ساخت و ساز از پی تا بام-کلیه خدمات تعمیرات،تغییرات و تزیینات و تجهیزات ساختمانی-خرید و فروش و تولید انواع مصالح و لوازم مورد نیاز برای ساخت ساختمان پس از اخذ مجوز-عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای نمایندگی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی-شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات بخش دولتی و خصوصی - اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی-مشهد-مرکزی-درز آب-روستا سعیداباد-کوچه ابادی-طبقه همکف-- کدپستی 936715XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 0 سهم ریالی که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشدو تعداد 0 سهم آن بانام می باشد اولین مدیران: خانم ریحانه خورسند به شماره ملی 092222XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ولی پردل ماریان به شماره ملی 094153XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای یحیی قاسمی به شماره ملی 094245XXXX به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره باهم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی خورسند به شماره ملی 092045XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم اعظم بهشتیان مقدم به شماره ملی 522967XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960204XXXX33823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی