اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6599

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: کرمان ، خیابان شهاب شهید سید مصطفی خمینی خیابان ادیب ، جنب فروشگاه میثاق

تاریخ تاسیس: 1383/11/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 26/7/86 1 - قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 84 2 - آقای علی اصغر سیاوشیان رشیدی و خانم راضیه سیاوشیان رشیدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - بر طبق مصوبات هییت مدیره خانم مرضیه سیاوشیان رشیدی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم مهدیه سیاوشیان رشیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهره سالار کریمی به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و اوراق عادی بانکی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدمات مهندسی کشاورزی ارم سبز کویر (سهامی خاص) که در تاریخ 24/11/83 تحت شماره 6599 در دفتر ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و در تاریخ 24/11/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: (طراحی، مشاوره و ارایه خدمات) بشرح زیر: 1 - کلیه خدمات ترویج کشاورزی، 2 - ترجمه متون کشاورزی از فارسی به انگلیسی و بالعکس، 3 - تهیه پرسش نامه 4 - انجام خدمات فنی جهت کلاسهای ترویجی و سمینارهای علمی کشاورزی، 5 - تهیه و ارایه مطالب علمی و فنی کشاورزی از طریق اینترنت، 6 - مشاوره و اجرای کلیه خدمات امور بازرگانی، ترخیص کالا، صادرات و واردات در زمینه کلیه محصولات کشاورزی 7 - خرید و فروش انواع (کود، بذر، سم و ...) تبدیل و فرآوری لورتینگ در رابطه با کلیه محصولات کشاورزی، 8 - مشاوره و ارایه خدمات در امور گیاهپزشکی، زراعت، باغبانی، فضای سبز، گلخانه، پارک و مراتع و جنگل ها، 9 - بیمه محصولات کشاورزی و تعیین خسارت 10 - ضدعفونی و سمپاشی انبارها، کانیترها و غیره 11 - کلیه خدمات دامپروری و دامپزشکی 12 - اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار 13 - نظارت، مشاوره و ساخت موارد زیر (فضای سبز، گلخانه) امکانات از قبیل (نور صندلی، چراغ و ...) برای پارکها، جنگل ها، طراحی مسیر ماشین رو، پیاده رو، پارکینگ، فضای داخل و خارج، فاضلاب و روشنایی سرویس های بهداشتی و ساختمانهای موجود در پارک و فضای سبز از قبیل بوفه، گل فروشی و غیره) آرم سر در پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمان، خیابان شهاب( شهید سید مصطفی خمینی) خیابان ادیب، جنب فروشگاه میثاق پلاک 100 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 1044 مورخه 26/10/83 بانک ملی ایران شعبه شهاب پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم مرضیه سیاوشیان رشیدی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مهدیه سیاوشیان رشیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهره سالارکریمی بسمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و سایر نامه های اداری نیز با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر سیاوشیان رشیدی بسمت بازرس اصلی و خانم راضیه سیاوشیان رشیدی بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی