اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46331

شناسه ملی: 14006176067

تاریخ ثبت: 1395/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اهواز کیانشهر منازل سپاه خ 2 الحدید طبقه 1

تاریخ تاسیس: 1395/06/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/27:

تاسیس شرکت سهامی خاص پویش ارتباط امن ایرانیان درتاریخ 27/06/1395 به شماره ثبت 46331 به شناسه ملی 140061XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:کارهایی در زمینه شبکه غیر رسانه ایی و نصب دوربین های مدار بسته و نرم افزارهای کامپیوتری وانجام امور خدماتی فضای سبزتنظیفات سرو غذ.پخت پز تامین آبدارخانه تامین آشپزخانه اجاره ماشین آلات سبک وسنگین ساختمان پروژه های ساختمانی تولیدی صنعتی راهسازی لوله کشی آب وفاضلاب تاسیسات و تجهیزات برق آب خطوط لوله درامور پیمانکاری ترخیص کالاخدمات پشتیبانی خریدوفروش کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصه و مزایده صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی مشارکت با اشخاص حقوقی اخذوام تسهیلات بانکی خدمات کامپیوتری و انجام فعالیتهای پایین دستی صنعت نفت و گاز پس از اخذمجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اهواز کیانشهر منازل سپاه خ 2 الحدید طبقه 1 پلاک 7212 کدپستی 61548313 سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 672/95/2019 مورخ 1/6/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه طالقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. بهمن نبهانی به شماره ملی 174006XXXX به سمت مدیرعامل - احلام نبهانی به شماره ملی 174226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره -سعید نبهانی به شماره ملی 174075XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ندا بهروزی به شماره ملی 392010XXXX به عنوان بازرس اصلی- حامد مختاری نژاد به شماره ملی 174024XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش 950627XXXX60913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی