اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 700

شناسه ملی: 14003072003

تاریخ ثبت: 1391/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/09/14

کد پستی: 6514183441

آدرس: همدان شهرستان بهار شهرک صنعتی بهاران خیابان صنعت خیابان دوم غربی اول خیابان سوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/22:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1393 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به یکصد و چهل و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ش 901670XXXX115064XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/14:

شرکت مزبور در تاریخ 14/9/91 شماره ثبت 700 در این اداره بثبت رسیده اینک خلاصه ای از شرکتنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 موضوع شرکت: تولید ماشین بسته بندی مواد غذایی، تولید ماشین آلات مورد استفاده در تولید انواع سس و رب، تولید دستگاههای تصفیه مواد غذایی، صادرات ماشین آلات صنعتی و قطعات مربوطه و کلیه کالاهای مجاز، واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز ماشین ساز 2 نام شرکت: پویان ماشین هکمتانه 3 مرکز اصلی شرکت: همدان، شهرستان بهار، شهرک صنعتی بهاران، خیابان صنعت، خیابان دوم غربی اول خیابان سوم کدپستی 651418XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد 5 سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال که نقدا پرداخت شده است 6 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا مجاز: آقای حمید دیوازی به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیر دیوازی به سمت مدیر عامل هر دو عضو اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای امیر دیوازی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی