اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 648

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 1/9/90 تغییرات ذیل در شرکت مذبور به عمل آمده است. 1 ـ ابراهیم احمدی بازرس اصلی ـ خسرو خلفی علی البدل بمدت یک سال 2 ـ مصطفی خسروی رییس محمد خسروی نایب رییس و مدیرعامل و علی خسروی عضو و بمدت دو سال تعیین گردیدند. 3 ـ حق امضا در همه مراحل با محمد خسروی همراه با مهر شرکت 4 ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی تعیین گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/8/86 شرکت مزبور تغییرات زیر به عمل آمده است. 1 - تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 3 نفر کاهش یافت و در نسخه ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. 2 - مصطفی خسروی رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، محمد خسروی نایب رییس هییت مدیره و علی خسروی منشی و عضو علی البدل به مدت دو سال تعیین گردیدند حق امضا در خصوص اسناد تعهدآور بانکی با مصطفی خسروی و محمد خسروی همراه با مهر شرکت و در خصوص نامه های عادی با مصطفی خسروی یا محمد خسروی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - شعبه شرکت به آدرس: اهواز، خیابان شریعتی، خیابان وکیلی جنب بانک مسکن مجتمع ولی عصر، طبقه دو، واحد 3 افتتاح گردید. 4 - ابراهیم احمدی بازرس اصلی و خسرو خلفی بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. 5 - روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی این شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/28:

شرکت توان صنعت نوراب سهامی خاص در تاریخ 28/10/1383 به شماره 648 در این اداره ثبت و در تاریخ 28/10/1383 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی از قبیل ساختمان سازی- راهسازی- محوطه سازی- تاسیس ات ساختمان ها- طراحی و اجرای شبکه های برق- مخابرات- گاز و آب و فاضلاب- تعمیر و نگهداری و اجاره ماشین آلات- خاک برداری و خاکریزی- تنظیفات تهیه و سرو غذا- تامین نیروی انسانی=- توزیع مصالح ساختمانی- صادرات و واردات- تهیه و توزیع انواع کالاهای مجاز از قبیل لوله- شیرآلات- اتصالات در بخش آب و فاضلاب- گاز- نفت- پتروشیمی- سایر صنایع و اخذ نمایندگی از شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات بانکی و غیربانکی و خدمات اطلاع رسانی و رایانه ای. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به 100 سهام 000/10 ریالی با نام تقسیم درصد آن به موجب گواهی 2887 مورخ 28/10/1383 به حساب جاری 4074 شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی ممسنی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: نورآباد- ممسنی- آیت الله طباطبایی محله بنیان سفلی. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای مصطفی خسروی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد خسروی به عنوان نایب رییس و آقای علی خسروی به عنوان منشی و آقایان محمود خسروی، فرزاد خسروی- وحید خلفی و پیمان جمشیدی به عنوان عضو هییت مدیره می باشند که در نتیجه حق امضا در خصوص اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک-سفته- برات با امضا مصطفی خسروی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد خسروی نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در خصوص سایر مکاتبات نامه های عادی و اداری با امضا آقای مصطفی خسروی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: آقای ابراهیم احمدی به عنوان بازرس اصلی به مدت یکسال. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی