اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4339

شناسه ملی: 14000296440

تاریخ ثبت: 1391/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6461833445

تاریخ تاسیس: 1391/04/13

آدرس: دزفول 86 هکتار کوی اندیشه روبروی امید 15 مجتمع قاضی پلاک 407

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مرقوم شماره ثبت 4339 مورخه 13/4/91 و شناسه ملی 140002XXXX0 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی برق از قبیل تاسیس اتی ساختمانی ابزار دقیق و توزیع و انتقال نیرو ارایه کلیه خدمات کامپیوتری از قبیل سخت افزاری و نرم افزاری بسته بندی مواد غذایی خدمات کشاورزی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پخش مواد غذایی آرایشی و بهداشتی. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بطور نقد منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که بموجب گواهی شماره 226/216 2/3/91 بانک کشاورزی شعبه خ امام خمینی شمالی بابت 100 درصد سرمایه مبلغ یک میلیون ریال واریز گردید. 3 مرکز اصلی شرکت: دزفول، 86 هکتار کوی اندیشه روبروی امید 15 مجتمع قاضی پلاک 407 کدپستی 646183XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 6 اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای رضا فیروزمند به سمت مدیر عامل مهری کلاه چی به سمت رییس هییت مدیره ندا فیروزمند به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات، قراردادها و اوراق عادی و اداری) با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین عبارتند از: آقای حسین مجاهدی فرد به عنوان بازرس اصلی مجتبی پور موسی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 9 روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 14/4/91 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی